2015 – 6

Žadatel D. B.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o poskytnutí elektronických kopií všech pokynů vydaných Moravským zemským archivem v Brně v letech 2014 a 2015 kromě pokynu č. 3/2014 a 4/2014. Žádost byla doručena elektronicky datovou zprávou dne 27. 5. 2015. Téhož dne byla žádost evidována v archivu pod čj. MZA 5248/2015.

Žádosti bylo částečně vyhověno a odpověď byla žadateli poskytnuta elektronicky pod stejným čj. datovou zprávou, podanou 11.06.2015.