2015 – 7

Žadatel I. S.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně písemností ze dne 29. července 2015, kde žádal poskytnutí informací k  možné škodě vzniklé MZA v Brně  ve výši několika milionů korun. Žadatel byl výzvou ze dne 31.07.2015 vyzván k doplnění žádosti dle § 14 odst. 5 písmeno a) InfZ a to v rozsahu § 14 odst. 2 InfZ.  Žadatel doplnil žádost podáním, které bylo Moravskému zemskému archivu doručeno dne 27.08.2015.

Moravský zemský archiv vydal dne 11.09.2015 Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, odpověď byla žadateli odeslána dopisem na adresu trvalého pobytu.