2015 – 8

Žadatel D.K.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně písemností ze dne 08. 10. 2015, kde žádal poskytnutí informací k investicím, jejich zadávání a následným kontrolám.

Moravský zemský archiv vydal dne 23.10.2015 Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, odpověď byla žadateli odeslána poštou na adresu trvalého pobytu.