2015 – 9

Žadatel  T. B.  požádal písemností ze dne 14.12. 2015 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně  o poskytnutí informací o uzavřených smlouvách a poskytnutém plnění  mezi MZA v Brně a subjekty uvedenými v žádosti 

Moravský zemský archiv odpověděl dne 16.12.2015, písemnost  byla žadateli odeslána na e-mailovou  adresu.