2016 – 1

Žadatelka  A.B.  požádala písemností ze dne 14.03.2016 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně  o poskytnutí informací o smlouvách uzavřených s kolektivními správci.

Moravský zemský archiv odpověděl dne 18.03.2016, písemnost  byla žadateli odeslána e-mailem.