2016 – 2

Žadatel P.Ž.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ zákon č. 106/1999 Sb.“), Moravský zemský archiv v Brně písemností ze dne 01.08.2016, kde žádal poskytnutí informací ke kontrole provedené v obci Kostelec u Holešova. Odpověď byla vypracována a připravena k odeslání z technických důvodů se nezdařila v termínu odeslat. Žadatelem P.Ž. byl využit institut stížnosti, která byla doručena dne 23.08.2016. MZA využil možnosti uvedené v § 16a odst. 5  zákona č. 106/1999 Sb., a ve lhůtě 7 dnů od jejího doručení jí zcela vyhověl.

Moravský zemský archiv vydal dne 10.08.2016 Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, odpověď byla žadateli odeslána e-mailem dne 24.08.2016.