2016 – 3

Žadatel P.Ž.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně písemností ze dne 29.09.2016, kde žádal poskytnutí dokumentu s názvem: Stanovisko k žádosti o objasnění výkonu kontroly u Obce Kostelec u Holešova, 769 43 Kostelec u Holešova, IČ: 287342.

Moravský zemský archiv vydal dne 12.10.2016 Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, odpověď byla žadateli odeslána e-mailem dne 13.10.2016.