2017 – 2

Žadatel T.O. požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně písemností ze dne 15.12.2017 o informace k žádostem Z.J. ve věci konfiskace majetku firmy Antonín Bílek, továrna na železné konstrukce, strojírna a kotlárna v Brně. Žádost byla doplněna na základě výzvy ze dne 21.12.2017 dnem 04.01.2018 o údaje vztahující se k žadateli a dotazu samotnému. Moravský zemský archiv odpověděl dne 12.01.2018 prostřednictvím e-mailového kontaktu.