2018 – 1

Žadatel E.P. požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně písemností ze dne 08.01.2018 o informace ke skartačnímu řízení ze dne 21.08.2017 k dokumentu kontroly prováděné Oblastním inspektorátem práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj z roku 2010. Moravský zemský archiv odpověděl dne 12.01.2018 prostřednictvím DS subjektu.