2018 – 2

Žadatel T.O. požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně písemností ze dne 15.01.2018 o informace „rešerším pro Z.J. ve věci konfiskace majetku firmy Antonín Bílek, továrna na železné konstrukce, strojírna a kotlárna v Brně“. Moravský zemský archiv odpověděl dne 30.01.2018 prostřednictvím e-mailu subjektu.