2018 – 3

Žadatel T.O. požádal písemností ze dne 15.01.2018 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o informace „k žádostem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Brno ve věci konfiskace majetku K. B. či konfiskaci firmy Antonín Bílek“. Dne 29.01.2018 jsem zaslali oznámení o požadavku hrazení nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání dle Sazebníku úhrad. Po doručení oznámení byl dotaz upraven podáním ze dne 01.02.2018. Moravský zemský archiv odpověděl dne 13.02.2018 prostřednictvím e-mailu subjektu.