2018 – 4

Žadatel T.O. požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně písemností ze dne 20.01.2018 o informace „předložení či zpracování materiálu pro J.U. a deník MF Dnes k osobě G. B. nebo jeho otce K. B.ve spojitosti s pozemkem p.č. 577, k.ú. Brno- Pisárky“. Moravský zemský archiv odpověděl dne 31.01.2018 prostřednictvím e-mailu subjektu.