Dotaz o zabezpečení fyzické péče o nejcennější archiválie a o periodicitě kontrol a ošetřování archiváli

Moravský zemský archiv v Brně na základě žádosti o svobodném přístupu k informacím poskytl informace o zabezpečení fyzické péče o nejcennější archiválie a o periodicitě kontrol a ošetřování archiválií. Dotaz vznesla fyzická osoba. Dotaz byl zaslán na adresu elektronické podatelny archivu dne 2. 11. 2011. Na dotaz bylo odpovězeno elektronicky dne 11. 11. 2011. Dne 12. 11. 2011 stejná fyzická osoba požádala o doplnění odpovědi. Na tuto žádost bylo odpovězeno dne 22. 11. 2011 písemně.