Předpisy k výběrovým řízením

 • pdf Služební předpis 7/2017
  Služební předpis ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 1. července 2017, kterým se stanoví požadavky odborného zaměření na služební místa v 11. až 13. platové třídě v oboru služby 35. Archivnictví a spisová služba. Tento služební předpis ruší služební předpis č. 3/2016, č.j. MZA/CENTR-83/2016 ke dni 30. 6. 2017.
  Velikost souboru: 228 KB
 • pdf Služební předpis 9/2016
  Služební předpis 9/2016 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 29. srpna 2016, kterým se stanoví požadavky pro služební místa vedoucích oddělení ve služebním úřadu – Moravský zemský archiv v Brně. Tento služební předpis ruší platnost služebního předpisu ředitele Moravského zemského archivu v Brně č. 8/2016 ze dne 27.6. 2016.
  Velikost souboru: 402 KB
 • pdf Služební předpis 2/2016
  Služební předpis 2/2016 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 4. ledna 2016, kterým se stanoví požadavky pro služební místa vedoucích oddělení ve služebním úřadu – Moravský zemský archiv v Brně.
  Velikost souboru: 495 KB