Pro kronikáře

Informační zdroje pro kronikáře

Literatura pro kronikáře

  • Tomáš Hromádka: Kroniky obcí. 3. vydání, Praha 2014 (nová legislativa, bez obrazové přílohy), kterou si lze stáhnout na webu Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu
  • Jiří Bartoň: O kronikách obcí. 3. vydání, Praha 2009 (obrazové přílohy, zkušenosti kronikářů z praxe)
  • Tomáš Hromádka: Jak vést obecní kroniku v elektronické podobě s následným vytištěním. Praha 2019

Časté dotazy

Jaký psací prostředek doporučujete při ručním psaní kroniky?
Velmi dobrý je popisovač Centropen 2631 (jemný hrot, stopa 0,25-0,7 mm) plněný dokumentním inkoustem, který by měl být k sehnání v lepších papírnictvích.

Čím je možné případně do kroniky malovat?
Nejlepší jsou obyčejné dětské pastelky, nevhodné naopak fixy nebo vodové barvy.

Jaké lepidlo je nejvhodnější pro lepení příloh ke kronice?
Asi nejvhodnější jsou tyčinková lepidla se zeleným přebalem (Scotch). Přílohy je třeba lepit na samostatné listy, nikdy ne přímo do kroniky.

Kde sehnat vhodný papír na psaní kroniky?
Nejlepší je asi ruční papír, který nabízí papírna Velké Losiny (www.muzeumpapiru.cz). Pokud se rozhodnete pro běžný papír, používejte tzv. bezdřevý papír.

Na jaké médium mám ukládat kroniku vedenou na počítači a přílohy k ní?
Kroniku vedenou na počítači, případně digitální přílohy k ní, ukládejte nejméně na dvou na sobě nezávislých místech – harddisk v počítači, externí harddisk či druhý počítač. Vypálení na CD či DVD používejte pouze pro krátkodobé uložení, protože životnost těchto médií je omezena v řádu několika let. Místa uložení je nutno průběžně kontrolovat a poškozená data případně nahradit ze zálohy.

Co můžu uvádět v kronice s ohledem na ochranu osobních údajů?
Účel vedení kroniky obce vyžaduje, aby byly uváděny osobní údaje, kronika se neobejde bez informací o lidech, kteří v kronikářově době žijí a jednají. Tyto záznamy však nesmí rozsahem uváděných osobních údajů zasahovat nepřiměřeně do soukromého života daných osob. Například v záznamech o narození dětí lze uvést jméno, příjmení, příp. číslo popisné, nikoliv už přesné datum narození nebo další podrobnosti.

Mám dávat do kroniky také přehled významných celostátních nebo mezinárodních událostí?
Nemusíte, pokud se však pro toto rozhodnete, tak spíše jen ve formě přehledu, neboť kronika má v prvé řadě zachycovat událostí místní. Doporučujeme proto uvést, zda a jakým způsobem se tyto celostátní či mezinárodní události odrazily v daném místě.

Převzala jsem rozepsanou kroniku ve formě knihy, nyní ji vedu na počítači. Jak mám postupovat?
Pokud nebudete pokračovat v ručním zápisu, nezbývá než rozepsanou kroniku uzavřít a založit nový svazek vedený na počítači.

Používáme na uložení příloh ke kronice tzv. euroobaly. Je to vhodné?
Používat tzv. euroobaly je možné, přičemž místo běžných hladkých doporučujeme zvolit hrubší (zrnité).

Kde lze zjistit, jaké konkrétné kroniky jsou uloženy ve vašem okresním archivu? Je to na vašem webu?
Seznam kronik uložených ve Státním okresním archivu Zlín vyšel v letech 2001 a 2002 ve sbornících „Zlínsko od minulosti k současnosti 18“ (kroniky Zlína a připojených obcí) a „Zlínsko od minulosti k současnosti 19“ (ostatní kroniky okresu Zlín). Aktuální seznam kronik obsahuje databáze v našem archivu, která zatím není bohužel dostupná na internetu.

Co máme dělat s přílohami, které máme pouze v elektronické podobě, např. film nahraný z oslav obce a uložený na DVD?
Nepoužívejte DVD či CD jako jediný prostředek pro ukládání digitálních dat. Životnost těchto médií je velmi omezená (v řádu let). Data uložená na DVD či CD zálohujte alespoň na jednom počítači, nejlépe ještě také na externím harddisku. Data je třeba průběžně kontrolovat, zda jsou stále čitelná.

Mám staré dokumenty a nevím, co s nimi. Je možné je uložit do archivu?
Ano, takové dokumenty lze dát k trvalému uložení do Státního okresního archivu Zlín. Nemusí přitom jít jen o „papírové“ dokumenty, ale také fotografie, plakáty apod.

Jak postupovat, pokud někdo nesouhlasí se zápisem v kronice a požaduje opravu?
Podle zákona č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí může občan obce starší 18 let, jakož i osoba, které zákon přiznává práva občana obce, navrhnout písemně změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Tento písemný záznam se pak stává součástí kroniky, např. jako její příloha, přičemž původní zápis se neodstraňuje.

Jak získat informace pro kroniku ze soukromých firem v obci, které nechtějí žádné údaje poskytnout?
Pokud soukromé subjekty nechtějí poskytnout pro kroniku údaje, nezbývá než využít veřejné zdroje. Nejvíce informací lze asi najít v Obchodním rejstříku na internetu (http://or.justice.cz).

Když začínám psát kroniku, která nějakou dobu nebyla vedena, mám nejdříve dopsat chybějící roky, nebo začít pravidelné roční zápisy?
Doporučujeme začít dělat pravidelné roční zápisy a až později se případně k vynechanému období vrátit. Může se totiž stát, že snaha dopsat chybějící roky kronikáře pohltí, k ročním zápisům se nedostane, a v kronice vznikne další mezera.

Jaké oblasti a v jakém pořadí má kronikář dát do ročního zápisu?
Roční zápis by měl obsahovat následující části: úvod; obecní záležitosti; hospodaření obce; průmysl, zemědělství, obchod; výstavba, doprava, spoje; veřejný život v obci; školství; sociální a zdravotní záležitosti; počasí; pohyb obyvatelstva; různé. Uvedené pořadí je pouze doporučené a lze ho podle potřeby měnit, případně i některé části slučovat.