Zrušení přednášky – „Moravské divotvůrkyně a jejich barokní korunovace“

Moravský zemský archiv v Brně a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně Vám sdělují, že plánovaná přednáška Mgr. Tomáše Malého, Ph.D. na téma  „Moravské divotvůrkyně a jejich barokní korunovace“, která se měla konat v Moravském zemském archivu dne 14. října 2020, se z důvodu současných protipandemických opatření
neuskuteční.
Děkujeme za pochopení