Zrušení přednášky – Vznik a formování mírového hnutí na Moravě na přelomu 19. a 20. století

Moravský zemský archiv v Brně a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně
Vám sdělují, že plánovaná přednáška Mgr. Michaely Růžičkové (Moravský zemský archiv v Brně) s názvem Vznik a formování mírového hnutí na Moravě na přelomu 19. a 20. století, která se měla konat v Moravském zemském archivu dne 20. ledna 2021, se z důvodu současné pandemické situace neuskuteční.
Příští přednáška MVS je plánována na 10. března 2021. O jejím konání či zrušení vás budeme včas informovat.
Děkujeme za pochopení.