2021-1

Žadatel M.Š. požádal e-mailovou zprávou ze dne 26.01.2021 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o informace ve věci skartačního řízení ve vztahu ke spisu Okresního soudu Kroměříž (č. j. 5C 188/90-29). Na přímé dožádání žadatele Moravský zemský archiv v Brně odpověděl dne 03.02.2021 rovněž prostřednictvím e-mailu.