2021-2

Žadatel M.O. požádal e-mailovou zprávou ze dne 11.2. 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o informace ve věci kontrolních protokolů č.j. MZA-12110/2014 a č.j. MZA/ZN-9128/2015. Na přímé dožádání žadatele Moravský zemský archiv v Brně odpověděl dne 17.02.2021 rovněž prostřednictvím e-mailu.