Provoz badatelen Moravského zemského archivu v Brně od 25. února 2021

V souladu s usnesením vlády ČR č. 128 ze dne 14.2. 2021 o přijetí krizového opatření, ustanoveními společného opatření ministra vnitra a státního tajemníka v ministerstvu vnitra (č.j. MV- 41063-67/SST-2020), aktualizovaného k 15.2. 2020 a ustanoveními  mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví (č.j. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, 22.2. 2021) bude provoz v badatelnách MZA v Brně nastaven dle následujících parametrů:

 1. Badatelny centrály a všech státních okresních archivů MZA v Brně jsou od 25.2. 2021 otevřeny ve dnech pondělí a středa v době od 8:00 do 17:00 (případné změny na
  územních pracovištích budou zveřejněny na webu příslušného státního okresního archivu).
  Ve stejném časovém úseku jsou stanoveny úřední hodiny u všech jeho organizačních útvarů. Uvedené úřední hodiny jsou však určeny výhradně pro úřední jednání, která nelze vyřídit písemně, elektronicky (e-mailem, datovou schránkou) či telefonicky, přičemž objednání předem není nutné. Jednání budou probíhat za aktuálně platných hygienických opatření.

  Návštěvu badatelny je možné realizovat pouze na základě potvrzené rezervace ze strany pracovníků Moravského zemského archivu v Brně.

 2. Vzhledem k omezeným kapacitám badatelen a nutností dodržovat hygienická opatření je nezbytné studium objednávat na základě žádosti adresované na níže uvedené e-maily:

Centrála MZA:
SOkA Blansko:
SOkA Brno-venkov:
SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově:
SOkA Havlíčkův Brod:
SOkA Hodonín:
SOkA Jihlava:
SOkA Kroměříž:
SOkA Pelhřimov:
SOkA Třebíč:
SOkA Třebíč, pracoviště Moravské Budějovice:
SOkA Uherské Hradiště:
SOkA Vsetín:
SOkA Vyškov se sídlem ve Slavkově:
SOkA Zlín:
SOkA Znojmo:
SOkA Žďár nad Sázavou (objednávky pro Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí):

V žádosti uvádějte (kromě přesné identifikace archiválií, které hodláte studovat) datum a časové rozmezí  plánované návštěvy. Pověřený pracovník Vám co nejdříve potvrdí/nepotvrdí termín a čas. Na termín a čas není nárok, bude záležet na aktuální obsazenosti badatelny a schopnosti připravit požadovaný archivní materiál na navrhovaný termín.
Dodržujte prosím přidělené termíny a v případě, že se nebudete moci dostavit, zrušte svoji návštěvu minimálně s 24 hodinovým předstihem (umožníte tím studium dalším badatelům).
Počet současně přítomných badatelů v badatelnách bude omezen tak, aby bylo možné dodržet předepsané hygienické podmínky (zejména platný stupeň PES, rozestupy 2 m, …).
V případě aktuálně nenaplněné prostorové kapacity konkrétní badatelny bude sice možné umožnit studium i bez objednání, nicméně využívání  objednávkového systému velmi doporučujeme, eliminuje se tak možnost odmítnutí studia z kapacitních důvodů.

 1. U vstupu do budov/badatelen bude připraven dezinfekční prostředek pro dezinfekci rukou.

 2. Podmínkou vstupu do badatelen je užití minimálně zdravotnické obličejové masky nebo obdobného prostředku naplňujícího minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, který brání šíření kapének, a to po celou dobu studia.
  V zájmu vyšší úrovně hygienické bezpečnosti doporučujeme použití respirátoru nebo obdobného prostředku (vždy bez výdechového ventilu) naplňujícího minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle
  příslušných norem (např. FFP2/KN 95).

Děkujeme z pochopení a omlouváme se za případné komplikace.