2021-3

Žadatel požádal datovou zprávou ze dne 24.2. 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o informace ve věci platů, odměn a dalších benefitů vedoucích zaměstnanců za rok 2020. Moravský zemský archiv v Brně odpověděl dne 1.3. 2021 prostřednictvím datové schránky.