2021-4

Žadatel požádal datovou zprávou ze dne 2.3. 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o informace ve věci aplikce některých ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Moravský zemský archiv v Brně odpověděl dne 4.3. 2021 prostřednictvím datové schránky.