DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ – ZRUŠENÍ PŘEDNÁŠKY

Moravský zemský archiv v Brně a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně Vám sdělují, že plánovaná přednáška Mgr. Milana Řepy, Ph.D. na téma „Morava mezi časy aneb Kde hledat interpretační klíč k dějinám země 1740-1848“, která se měla konat v Moravském zemském archivu dne 10. března 2021, se z důvodu současné pandemické situace neuskuteční.
Děkujeme za pochopení