2021-5

Žadatel požádal dne 26.2. 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o informace ve věci názoru na vedení spisové služby u veřejnoprávních původců. Moravský zemský archiv v Brně odpověděl dne 8.3. 2021 prostřednictvím datové schránky.