Provoz badatelen Moravského zemského archivu v Brně od 31. května 2021

V souladu s usnesením vlády ČR č. 396 ze dne 23. dubna 2021 k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví (č.j. MZDR 14601/2021-6/MIN/KAN) ze dne 23. dubna 2021 bude provoz v badatelnách MZA v Brně rozšířen dle následujících parametrů:

 1. Badatelny všech státních okresních archivů MZA v Brně jsou od 31. května 2021 otevřeny ve dnech pondělí a středa v době od 8:00 do 17:00 (případné změny na územních pracovištích budou zveřejněny na webu příslušného státního okresního archivu).
  Ve stejném časovém úseku jsou stanoveny úřední hodiny. Ty jsou však určeny výhradně pro úřední jednání, která nelze vyřídit písemně, elektronicky (e-mailem, datovou schránkou) či telefonicky, přičemž objednání předem není nutné. Jednání budou probíhat za aktuálně platných hygienických opatření.
  Badatelna centrály MZA v Brně je od 31. května 2021 otevřena ve dnech pondělí a středa v době od 8:00 do 17:00, ve dnech úterý a čtvrtek v době od 8:00 do 15:00.

   

  Návštěvu badatelny je možné realizovat pouze na základě potvrzené rezervace ze strany pracovníků Moravského zemského archivu v Brně.

 2. Vzhledem k omezeným kapacitám badatelen a nutností dodržovat hygienická opatření je nezbytné studium objednávat na základě žádosti adresované na níže uvedené e-maily:
Centrála MZA:
SOkA Blansko:
SOkA Brno-venkov:
SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově:
SOkA Havlíčkův Brod:
SOkA Hodonín:
SOkA Jihlava:
SOkA Kroměříž:
SOkA Pelhřimov:
SOkA Třebíč:
SOkA Třebíč, pracoviště Moravské Budějovice:
SOkA Uherské Hradiště:
SOkA Vsetín:
SOkA Vyškov se sídlem ve Slavkově:
SOkA Zlín:
SOkA Znojmo:
SOkA Žďár nad Sázavou (objednávky pro Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí):

V žádosti uvádějte (kromě přesné identifikace archiválií, které hodláte studovat) datum a časové rozmezí  plánované návštěvy. Pověřený pracovník Vám co nejdříve potvrdí/nepotvrdí termín a čas. Na termín a čas není nárok, bude záležet na aktuální obsazenosti badatelny a schopnosti připravit požadovaný archivní materiál na navrhovaný termín.
Dodržujte prosím přidělené termíny a v případě, že se nebudete moci dostavit, zrušte svoji návštěvu minimálně s 24 hodinovým předstihem (umožníte tím studium dalším badatelům).

Počet současně přítomných badatelů v badatelnách bude omezen tak, aby bylo možné dodržet předepsané hygienické podmínky.

Badatelům, kteří z důvodu zaplněné kapacity dosud neměli možnost rezervovat si místo v badatelně centrály v Brně, doporučujeme znovu požádat o termín na adrese
badatelna@mza.cz.

V případě aktuálně nenaplněné prostorové kapacity konkrétní badatelny bude sice možné umožnit studium i bez objednání, nicméně využívání  objednávkového systému velmi doporučujeme, eliminuje se tak možnost odmítnutí studia z kapacitních důvodů.

 1. U vstupu do budov/badatelen bude připraven dezinfekční prostředek pro dezinfekci rukou.

 2. Podmínkou vstupu do badatelen  je užití respirátoru nebo obdobného prostředku (vždy bez výdechového ventilu) naplňujícího minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnické obličejové masky nebo obdobného prostředku naplňujícího minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Děkujeme z pochopení a omlouváme se za případné komplikace.