Úřední deska

Omezení provozu SOkA Třebíč

Státní okresní archiv Třebíč oznamuje, že ve středu 4. 8. 2021 bude badatelna v Třebíči z provozních důvodů otevřena jen do 14, 00 hod. …

Omezení provozu SOkA Hodonín

Státní okresní archiv Hodonín oznamuje, že bude badatelna z technických důvodů zavřena pro veřejnost od 1.7.2021 – 18.7.2021. Otevřeno bude 19.7.2021. Děkujeme za pochopení.…

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na pracovní místo za mateřskou a rodičovskou dovolenou

Popis práce: Stanovování metodiky účetnictví, způsobů oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, způsobu získávání údajů pro monitorování a řízení veřejných financí, dále uspořádání položek účetní závěrky a jejich obsahového vymezení.

  • Komplexní vedení účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu

2021-5

Žadatel požádal dne 26.2. 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o informace ve věci názoru na vedení spisové služby u veřejnoprávních původců. Moravský zemský archiv v …