Informace o provozu

Provoz badatelen Moravského zemského archivu v Brně od 6. dubna 2021

V souladu s usnesením vlády ČR č. 128 ze dne 14.2. 2021 o přijetí krizového opatření, ustanoveními společného opatření ministra vnitra a státního tajemníka v ministerstvu vnitra (č.j. MV-35345-1/SST-2021 ze dne 1.3. 2021), aktualizovaného k 10.3. 2021 (č.j. MV-35345-2/SST-2021), ustanoveními