Průběžné zprávy o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb.

2021-5

Žadatel požádal dne 26.2. 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o informace ve věci názoru na vedení spisové služby u veřejnoprávních původců. Moravský zemský archiv v …

2021-4

Žadatel požádal datovou zprávou ze dne 2.3. 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o informace ve věci aplikce některých ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání …

2021-3

Žadatel požádal datovou zprávou ze dne 24.2. 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o informace ve věci platů, odměn a dalších benefitů vedoucích zaměstnanců za rok …

2021-2

Žadatel M.O. požádal e-mailovou zprávou ze dne 11.2. 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o informace ve věci kontrolních protokolů č.j. MZA-12110/2014 a č.j. MZA/ZN-9128/2015. Na …

2021-1

Žadatel M.Š. požádal e-mailovou zprávou ze dne 26.01.2021 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o informace ve věci skartačního řízení ve vztahu ke spisu Okresního …

2018 – 3

Žadatel T.O. požádal písemností ze dne 15.01.2018 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o informace „k žádostem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště …

2018 – 4

Žadatel T.O. požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně písemností ze dne 20.01.2018 o informace „předložení či zpracování materiálu pro J.U. a deník MF Dnes …

2018 – 2

Žadatel T.O. požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně písemností ze dne 15.01.2018 o informace „rešerším pro Z.J. ve věci konfiskace majetku firmy Antonín Bílek, …

2018 – 1

Žadatel E.P. požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně písemností ze dne 08.01.2018 o informace ke skartačnímu řízení ze dne 21.08.2017 k dokumentu kontroly prováděné …

2017 – 2

Žadatel T.O. požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně písemností ze dne 15.12.2017 o informace k žádostem Z.J. ve věci konfiskace majetku firmy Antonín Bílek, …