Průběžné zprávy o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb.

2017 – 1

Žadatel IaRMS  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně písemností ze dne 27.01.2017, o poskytnutí informací k výkonu předarchivní péče ze strany MZA v Brně.

Moravský zemský archiv odpověděl …

2016 – 3

Žadatel P.Ž.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně písemností ze dne 29.09.2016, kde žádal poskytnutí dokumentu s názvem: Stanovisko k žádosti o objasnění výkonu kontroly u Obce Kostelec u …

2016 – 2

Žadatel P.Ž.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ zákon č. 106/1999 Sb.“), Moravský zemský archiv v Brně písemností ze dne 01.08.2016, kde žádal poskytnutí informací ke kontrole provedené …

2016 – 1

Žadatelka  A.B.  požádala písemností ze dne 14.03.2016 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně  o poskytnutí informací o smlouvách uzavřených s kolektivními správci.

Moravský zemský archiv odpověděl dne 18.03.2016, písemnost  …

2015 – 10

Žadatel  H.  požádal písemností ze dne 14.12. 2015 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně  o poskytnutí informací o užívání právního informačního systému CODEXIS.

Moravský zemský archiv odpověděl dne …

2015 – 9

Žadatel  T. B.  požádal písemností ze dne 14.12. 2015 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně  o poskytnutí informací o uzavřených smlouvách a poskytnutém plnění  mezi MZA v Brně a …

2015 – 8

Žadatel D.K.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně písemností ze dne 08. 10. 2015, kde žádal poskytnutí informací k investicím, jejich zadávání a následným kontrolám.

Moravský zemský archiv …

2015 – 7

Žadatel I. S.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně písemností ze dne 29. července 2015, kde žádal poskytnutí informací k  možné škodě vzniklé MZA v Brně  ve výši …

2015 – 6

Žadatel D. B.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o poskytnutí elektronických kopií všech pokynů vydaných Moravským zemským archivem v Brně v letech 2014 a 2015 kromě pokynu č. …

2015 – 5

Žadatel D. B.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o zveřejnění  souhrnné výše poplatků vybraných Moravským zemským archivem v Brně za filmování archiválií a za souhlas s jednorázovým užitím …