Průběžné zprávy o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb.

2015 – 4

Žadatel D. B.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o poskytnutí katalogů ke spolkovým spisům fondu B40 a o poskytnutí některých dalších  pomůcek  v digitální podobě a to …

2015 – 3

Žadatel A. P. požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o zveřejnění vyplacených pracovních odměn zaměstnanců v roce 2014. Žádost byla doručena elektronicky datovou zprávou …

2015 – 2

Žadatelka T.M. požádala v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o zodpovězení dotazníku k výzkumu v oblasti veřejných zakázek týkajících se IT a software. Žádost byla …

2015 – 1

Žadatel A. P. požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o zveřejnění superhrubé mzdy vybraných zaměstnanců MZA k 15. 1. 2015 a výše odměn, vyplacených …

Stížnost č.j. MZA/UH-12377/2011

Moravský zemský archiv v Brně na základě stížnosti ve smyslu § 16a zákona 106/1999 Sb., na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace Státního okresního archivu Uherské Hradiště ze dne 10. 11. 2011 č.j. MZA/UH-12377/2011 vydal dne 29. 12. 2011 …