Archiv města Ivančice

Časový rozsah: 
1442 - 1948 (1955)
Číslo listu NAD: 
60
Značka fondu: 
C-036

Fond obsahuje 39 listin z let 1455-1846, z nichž nejdůležitější je  privilegium Ladislava Pohrobka z roku 1455. Dále fond obsahuje 222 úředních knih  z let 1442-1945(55) velmi důležité jsou knihy pamětí a kšaftů
(1442-1509), knihy smluv svatebních, přípovědí, rychtářská a horenská registra. 20 ks podacích protokolů z let 1828-1945,  8 ks indexů z let 1853-1945. 3 pečetidla a jedno razítko z let 1543-1910 (nejstarší je pečetidlo města Ivančice se znakem  tři poháry a opisem SIGILLUM CIVITATIS DE EYWANCZICZ  z roku 1543. Spisy z let 1560-1945(50) jsou uloženy v 225 kar. a 2 fasc.. Významé jsou dobře dochovány písemnosti judiciální spisovny magistrátu. 11 plánů z let 1852-1929 a 1 fotografii z roku 1900.