Archiv města Tišnov

Časový rozsah: 
1416 - 1945
Číslo listu NAD: 
156
Značka fondu: 
C-134

Fond obsahuje listiny z let listiny z let 1416-1824, kopiář korespondence 1635-1638, knihu radních porotokolů 1755-1783, zápisy ze schůzí rady 1904-1943, obecního výboru a zastupitelstva1831-1943, knihy kupů a prodejů 1550-1831, gruntovní knihy 1736-1884, knihu svatebních smluv 1744-1825, kniha testamentů 1789-1819, knihy evidence obyvatel 1835-1945, pamětní knihu 1665-1740, podací protokoly 1819-1926, indexy k pod. protokolům 1910-1940, spisový mat. 1705-1945, účetní knihy 1588-1944, účetní akt. materiál 1782-1938, typáře (1800-1890), album fotografií a pohlednic 1890-1930, knihu nařízení 1780-1811.