Archiv města Židlochovice

Časový rozsah: 
1445 - 1945 (1958)
Číslo listu NAD: 
183
Značka fondu: 
C-162

Fond obsahuje listiny z let 1445-1793, sirotčí registra 1570 -1606, kopiář privilegií 1713, zápisy ze schůzí obecního výboru a zastupitelstva1850 -1940, představenstva a městské rady 1893-1939, komisí 1890-1957, knihy evidence obyvatel 1849-1958, parcelní protokoly 1826,1880, Ederovu nadaci 1867-1906, opisy pamětních knih 1937-1945, podací protokoly 1748-1945, indexy k pod.protokol 1890-1946, spisový materiál 1538-1948, účetní knihy 1533-1955, účetní aktový materiál 1866-1945, stavební plány 1873-1924 a nezpracované písemnosti 1700-1792