Archiv městečka Blučina

Časový rozsah: 
1542 - 1951 (1964)
Číslo listu NAD: 
36
Značka fondu: 
C-007

Fond obsahuje listiny z let 1638-1794, zápisy ze schůzí z let 1842-1949, rychtářská registra 1542-1847,  knihy evidence obyvatel 1850-1948, spisový materiál 1669-1945 mj. věcně řazená korespondence, obecní účty 1592-1920, podací protokoly 1850-1942, horenské rejstříky 1708-1845, pamětní knihy 1832, 1929-1957, hlavní účetní knihy 1923-1945, knihy sirotčích účtů 1564-1618, kostelní účty 1708-1734