Archiv městečka Deblín

Časový rozsah: 
1718 - 1949 (1950)
Číslo listu NAD: 
44
Značka fondu: 
C-016

Fond obsahuje listiny z let 1786 a 1831, zápisy ze schůzí 1894-1950, knihy týkající se evidence obyvatel 1848-1940, podací protokoly 1901-1945, spisový materiál 1718-1944, účetní knihy 1886-1943, účetní aktový materiál 1899-1945, stavební plány 1889-1944, pečetidlo 19.stol., razítka 1750-1 945, pamětní knihu 1814-1909, kroniku 1890-1900