Archiv městečka Kuřim

Časový rozsah: 
1722 - 1945 (1951)
Číslo listu NAD: 
72
Značka fondu: 
C-052

Fond obsahuje listiny z let 1722-1844, zápisy ze schůzí 1850-1950, knihy evidence obyvatel 1798-1942, knihu kupů a prodejů 1798-1847, podací protokoly 1904-1948, spisový mat. 1775-1949, účetní knihy 1789-1947, účetní aktový materiál 1910-1945, katastrální plány 1826, razítko z roku 1880, mapu z roku 1826, kroniku 1951