Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny D
Časový rozsah: 1701 - 1857
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-027
Číslo listu NAD: 782
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje rejstřík cechu z let 1711-1775, knihu přípovědí 1745-1808, knihu učňů 1786-1820, knihu příjmů a vydání cechu 1701-1833, vysvědčení vydané cechem 1737, 1857

Časový rozsah: 1743 - 1859 (1885)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-008
Číslo listu NAD: 790
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisy z let 1780-1832 a pečetidlo z roku 1743, knihu členů 1744-1855

Časový rozsah: 1749 - 1859 (1911)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-041
Číslo listu NAD: 793
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje mistrovské knihy z let 1754-1886, knihy přijímání učedníků 1754-1886, výuční listy 1749-1835, výroční účty 1756-1819, knihy příjmů a vydání 1838-1911, potvrzení o zaplacení dlužných částek 1754-1798

Časový rozsah: 1805 - 1859 (1883)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-018
Číslo listu NAD: 762
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů z let 1805-1883 a knihu mistrů 1842-1883

Časový rozsah: 1567 - 1859
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-029
Číslo listu NAD: 771
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1567-1822, knihy zápisů 1755-1818, mistrovskou knihu 1815-1859, vandrovní knižky 1827, 1850-1851, fasc. spisů 1838-1853 a typář 1823

Časový rozsah: 1837 - 1859 (1883)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-040
Číslo listu NAD: 795
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje mistrovskou knihu a rejstřík k ní z let 18371860, knihu učňů 1837-1883

Časový rozsah: 1824 - 1833
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-045
Číslo listu NAD: 1 355
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu jednacího protokolu z let 1824-1833

Časový rozsah: 1589 - 1859 (1874)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-023
Číslo listu NAD: 783
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny udělení privilegií abatyší Anežkou Kutínskou z roku 1589, vzorkovnici barev látek 1859, knihu členů cechu 1840-1874

Časový rozsah: 1777 - 1859 (1871)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-022
Číslo listu NAD: 784
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje mistrovskou knihu z let 1777-1842, zápisy o přijímání učňů 1783-1863, kvitance cechu 1802-1841, účetní knihu 1828-1871

Časový rozsah: 1794 - 1855
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-035
Číslo listu NAD: 791
Tématický popis fondu:

Z materiálů cechu se dochovaly pouze výuční listy z roku 1794-1847 a korespondence s nadřízenými úřady z roku 1855

Časový rozsah: 1699 - 1859 (1886)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-042
Číslo listu NAD: 794
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje mistrovské knihy z let 1763-1877, knihy tovaryšů 1823-1886, knihu učedníků 1772-1839, výuční list z roku 1738 a cechovní artikule 1699

Časový rozsah: [1560] - 1859 (1868)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-034
Číslo listu NAD: 772
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z roku 1711, typáře z 16.stol.a 17.st. účetní knihu 1807-1868 a výuční listy 1836-1843

Časový rozsah: 1682 - 1844
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-026
Číslo listu NAD: 785
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listinu potvrzení artikulí cechu z roku 1682, knihu záznamů 1719-1844, typář z 18.stol.

Časový rozsah: 1822 - 1859 (1870)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-020
Číslo listu NAD: 761
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů z let 1822-1870

Časový rozsah: 1850
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-009
Číslo listu NAD: 777
Tématický popis fondu:

Z cechu se dochovalo pouze pečetidlo z roku 1850

Časový rozsah: [1700] - [1799]
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-044
Číslo listu NAD: 1 229
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje typář z 18 stol.

Časový rozsah: 1705 - 1859 (1860)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-011
Číslo listu NAD: 773
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje mistrovskou knihu 1816-1859, vyuční knihu 1816 -1860, spisy 1705-1860 a pečetidla 1738 a 18.stol.

Časový rozsah: [1760]
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-033
Číslo listu NAD: 1 225
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje typář z 18 stol.

Časový rozsah: 1739 - 1859 (1886)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-010
Číslo listu NAD: 778
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů + členů cechu z let 1834-1886, knihu učňů + příjem a vydání cechu 1840-1868, všeobecné cechovní artikule 1739, vyuční list z roku 1836 a pečetidlo z r. 1854

Syndikovat obsah