Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny C
Časový rozsah: 1646 - 1945 (1968)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-165
Číslo listu NAD: 179
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí 1850-1954, matriku 1891, odvodní seznamy 1880-1906, katastr obce 1824,1835, podací protokoly 1895-1941, účetní knihy 1646-1945, spisový materiál 1809-1944, účetní akt. mat. 1923-1944, kroniku 1924-1968

Časový rozsah: 1791 - 1945 (1953)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-153
Číslo listu NAD: 174
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1914-1949, knihy evidence obyvatel 1900-1946, parcelní protokol 1891, podací protokoly 1937-1944, spisový materiál 1791, účetní knihy 1856-1947, účetní aktový materiál 1938-1945, pamětní knihu 1925-1953

Časový rozsah: 1750 - 1945 (1954)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-154
Číslo listu NAD: 175
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1928-1954, knihy evidence obyvatel 1878-1948, pozemků 1750-1820, podací protokol 1941-1946, spisový materiál 1847-1872, účetní knihy 1911-1943

Časový rozsah: 1855 - 1945 (1953)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-155
Číslo listu NAD: 176
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1901-1945, knihy evidence obyvatel 1883-1953, parcelní protokoly 1900-1946, podací protokoly 1942-1945, spisový materiál 1855-1951, účet ní knihy 1910-1950, účetní aktový materiál 1901-1945, katastrální mapy a plány 1877-1933

Časový rozsah: (1770) 1795 - 1945 (1951)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-158
Číslo listu NAD: 180
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze obecního zastupitelstva, výboru a obecní rady 1890-1951, komisí 1924-1950, matriku obce 1873-1883, knihy evidence obyvatel 1900-1951, parcelní protokol 1873, podací protokoly 1871-1944, účetní knihy 1813-1948, účetní aktový materiál 1911-1945, nákres vytyčení obecní hranice 1932, robotní pravidla 1795, pamětní knihu (1770) 1857-1906, korespondenci s C.k. okresním úřadem v Židlochovicích

Časový rozsah: 1750 - 1945 (1955)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-156
Číslo listu NAD: 177
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1907-1955, knihy evidence obyvatel 1878-1929, knihy evidence nemovitostí 1750-1878, podací protokol 1913-1914, účetní knihy 1909-1949, účetní aktový materiál 1922-1945, spisový materiál 1935-1938, pamětní knihu 1921-1950

Časový rozsah: 1864 - 1945 (1951)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-157
Číslo listu NAD: 178
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1864-1949, knihy evidence obyvatel 1921-1951, podací protokoly 1941-1945, spisový materiál 1873-1943, účetní knihy 1941-1949, účetní aktový materiál 1922-1945, pečetidlo 1900, kroniku 1878-1944, plány 1933,1937

Časový rozsah: 1666 - 1945
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-160
Číslo listu NAD: 181
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listinu z r.1760, zápisy ze schůzí obecního výboru a rady 1886-1937, komisí 1904-1937, knihy evidence obyvatel 1889-1938, pozemků 1748-1899, pamětní knihu 1721-1921, podací protokoly 1921-1945, spisový materiál 1666-1945, účet ní knihy 1723-1942, účetní aktový mat. 1916-1944. Balík nezprac. materiálu - různé mapy a plány 1900 - 1938.

Časový rozsah: 1826 - 1945 (1957)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-161
Číslo listu NAD: 182
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního výboru a zast. z let 1897-1957, obecnbí rady 1937-1947, knihy evidence obyvatel 1931-1950, parcelní protokoly 1848,1903, opisy pozemnostních archů 1912-1931, účetní knihy 1923-1945, účetní akt. materiá l 1923-1944, katastrální mapu obce 1826, kroniku obce 1934 - 1935

Časový rozsah: 1801 - 1918 (1920)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-173
Číslo listu NAD: 1 105
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního představenstva z let 1892-1919, knihu listin pro ženská sedadla v synagoze 1801-1855, kniha mužských a ženských židlí 1814-1873, podací protokoly 1850-1913, korespondence židovské obce 1891-1918, rejstřík obyvatel 1850-1920

Časový rozsah: (1732) 1850 - 1919 (1925)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-174
Číslo listu NAD: 1 104
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního představenstva z let 1889-1919, matriku příslušníků 1850, korespondenci věcně řazenou 1732-1916, svazek hebrejsky psaných dopisů z let 1732-1916

Syndikovat obsah