Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny G
Časový rozsah: 1943 - 1945
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-302
Číslo listu NAD: 537
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní knihy s katalogem z let 1943-1945 a školní kroniku 1943-1945

Časový rozsah: 1927 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-306
Číslo listu NAD: 571
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje 13 katalogů a třídních knih z let 1927-1948

Časový rozsah: 1943 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-305
Číslo listu NAD: 564
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje ll třídních knih a katalogů z let 1943-1949

Časový rozsah: 1879 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-200
Číslo listu NAD: 583
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1922-1931, účetní knihy 1929-1947, korespondenci 1879-1924, účetní aktový materiál 1880-1949

Časový rozsah: 1906 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-201
Číslo listu NAD: 584
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1906-1930, pokladní deník 1933-1949 a korespondenci 1933-1940

Časový rozsah: 1920 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-202
Číslo listu NAD: 585
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1920-1949 a pokladní deník 1942-1945

Časový rozsah: 1881 - 1950 (1954)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-203
Číslo listu NAD: 586
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1881-1954

Časový rozsah: 1906 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-265
Číslo listu NAD: 587
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1906-1950, fasc. spisového materiálu 1906-1919, rozpočty a výroční účty 1909-1940

Časový rozsah: 1932 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-204
Číslo listu NAD: 588
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje účetní knihy z let 1932-1949

Časový rozsah: 1913 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-205
Číslo listu NAD: 589
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu rozpočtů a protokolů z let 1913-1949

Časový rozsah: 1908 - 1924
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-274
Číslo listu NAD: 595
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů ze schůzí z let 1908-1924

Časový rozsah: 1909 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-206
Číslo listu NAD: 590
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1909-1947 a pokladní deník 1934-1949

Časový rozsah: 1900
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-286
Číslo listu NAD: 1 140
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje kovové razítko z roku 1900

Časový rozsah: 1885 - 1922
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-207
Číslo listu NAD: 592
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1885-1914 a knihu rozpočtů 1909-1923

Časový rozsah: 1877 - 1947
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-282
Číslo listu NAD: 519
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí MŠR z let 1877-1925, korespondenci 1923-1938, rozpočty 1915-1932,1947

Časový rozsah: 1926 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-209
Číslo listu NAD: 593
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1931-1948, účetní knihy 1926-1946, fasc. účetního akt. mat. 1926-1949

Časový rozsah: 1922 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-211
Číslo listu NAD: 594
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje účetní knihy z let 1922-1950, jednací protokol 1922-1941

Časový rozsah: 1881 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-212
Číslo listu NAD: 596
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy o schůzích z let 1881-1950, fasc. spis. mat. 1920-1936 a fasc. úč.akt.mat. 1917-1931, účetní knihy 1926-1938.

Časový rozsah: 1879 - 1938
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-222
Číslo listu NAD: 612
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1879-1928, fasc. spis. mat. 1912-1938 a pokladní deník 1924-1931

Časový rozsah: 1895 - 1939
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-267
Číslo listu NAD: 597
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1919-1939 a fasc spisů 1895-1938

Časový rozsah: 1938 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-213
Číslo listu NAD: 598
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pokladní deník z let 1938-1949

Časový rozsah: 1937 - 1947
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-288
Číslo listu NAD: 1 146
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pokladní deník z let 1937-1947

Časový rozsah: 1947 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-214
Číslo listu NAD: 599
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1947-1949

Časový rozsah: 1936 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-272
Číslo listu NAD: 600
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů z let 1945-1949 a pokladní deníky 1936-1950

Časový rozsah: 1885 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-264
Číslo listu NAD: 658
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje protokoly ze schůzí z let 1885-1950 a podací protokol 1885-1899

Syndikovat obsah