Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny G
Časový rozsah: 1903 - 1939
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-192
Číslo listu NAD: 471
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje 71 katalogů z let 1903-1939 a knihu příjmů a vydání z let 1931-1932

Časový rozsah: 1913 - 1940
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-193
Číslo listu NAD: 486
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje 35 výkazů docházky a prospěchu z let 1913-1940 2 konferenční protokoly 1913-1940, fasc. spisového materiálu z let 1913-1938 a pokladní deník 1933-1939

Časový rozsah: 1923 - 1932
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-316
Číslo listu NAD: 497
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy a třídní knihy z let 1923-1932

Časový rozsah: 1903 - 1939
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-318
Číslo listu NAD: 494
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje 104 katalogů prospěchu a docházky z let 19031939 a 3 konferenční protokoly 1904-1928

Časový rozsah: 1923 - 1939
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-197
Číslo listu NAD: 510
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje 21 katalogů z let 1923-1939

Časový rozsah: 1924 - 1939
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-368
Číslo listu NAD: 1 236
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy z let 1924-1939

Časový rozsah: 1921 - 1939
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-322
Číslo listu NAD: 546
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu a docházky z let 1921-1939, konferenční protokoly 1921-1939 a pokladní knihu 1928-1939

Časový rozsah: 1928 - 1958
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-109
Číslo listu NAD: 406
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje 16 třídních výkazů s třídní knihou z let 1928-1938, 52 třídních výkazů z let 1938-1958, školní kronika z let 1928-1958 a zápisy o poradách učitelského sboru ze školního roku 1957/58.

Časový rozsah: 1967 - 1996
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-108
Číslo listu NAD: 1 391
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní knihy z let 1967-1996, třídní výkazy 1967-1996, kroniky 1967-1996 a spisový materiál 1967-1996

Syndikovat obsah