Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny G
Časový rozsah: 1874 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-275
Číslo listu NAD: 601
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1874-1949, účetní knihy 1883-1940, účty 1929-1938

Časový rozsah: 1897 - 1950 (1951)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-276
Číslo listu NAD: 602
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1897-1926, pokladní deník 1938-1949 a rozpočty 1941-1950

Časový rozsah: 1901 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-215
Číslo listu NAD: 603
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1901-1948

Časový rozsah: 1905 - 1941
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-210
Číslo listu NAD: 604
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů ze schůzí z let 1905-1941

Časový rozsah: 1938 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-216
Číslo listu NAD: 605
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1938-1948

Časový rozsah: 1924 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-268
Číslo listu NAD: 606
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů ze schůzí z let 1924-1950

Časový rozsah: 1929 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-217
Číslo listu NAD: 607
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje účetní knihy z let 1929-1949

Časový rozsah: 1900 - 1940
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-218
Číslo listu NAD: 608
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1900-1928 a spisy 1939-1940

Časový rozsah: 1898 - 1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-219
Číslo listu NAD: 609
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1898-1942

Časový rozsah: 1926 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-220
Číslo listu NAD: 610
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1926-1950

Časový rozsah: 1901 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-221
Číslo listu NAD: 611
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1903-1946, kart. spis. mat. 1901-1948, fasc. úč.akt. mat. 1907-1947

Časový rozsah: 1901 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-290
Číslo listu NAD: 1 148
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1901-1950, hlavní účetní knihy 1933-1943, pokladní deník 1933-1950

Časový rozsah: 1942 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-223
Číslo listu NAD: 613
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje účetní knihy 1942-1949

Časový rozsah: 1930 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-224
Číslo listu NAD: 614
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1930-1948

Časový rozsah: 1930 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-225
Číslo listu NAD: 615
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje podací protokoly z let 1930-1949 a účetní knihy 1939-1946

Časový rozsah: 1886 - 1936
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-226
Číslo listu NAD: 616
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1886-1934, spisový materiál 1891-1936, účetní akt. mat. 1895-1921

Časový rozsah: 1871 - 1947
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-227
Číslo listu NAD: 617
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1880-1947 a kart. spis. mat. 1871-1941

Časový rozsah: 1915 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-228
Číslo listu NAD: 618
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1915-1936 a pokladní deník 1936-1949

Časový rozsah: 1872 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-229
Číslo listu NAD: 619
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1872-1950

Časový rozsah: 1926 - 1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-231
Číslo listu NAD: 620
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů ze schůzí z let 1926-1942

Časový rozsah: 1870 - 1930
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-232
Číslo listu NAD: 621
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1870-1906 a pokladní deník 1895-1930

Časový rozsah: 1910 - 1943
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-233
Číslo listu NAD: 622
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1910-1943

Časový rozsah: 1929 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-269
Číslo listu NAD: 623
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů ze schůzí z let 1929-1949

Časový rozsah: 1917 - 1934
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-235
Číslo listu NAD: 624
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1917-1934

Časový rozsah: 1893 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-236
Číslo listu NAD: 626
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1893-1949

Syndikovat obsah