Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny G
Časový rozsah: 1921 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-234
Číslo listu NAD: 625
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1921-1949

Časový rozsah: 1881 - 1938
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-237
Číslo listu NAD: 627
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů ze schůzí z let 1929-1935, hlavní účetní knihu 1931-1938, podací protokol z roku 1881, korespondenci 1931-1935

Časový rozsah: 1890 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-238
Číslo listu NAD: 628
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1891-1943, podací protokol 1891-1948, fasc. spisového materiálu z let 1891-1948, účetní knihy 1934-1950, účetní akt. mat. 1891-1919, plány školy 1890,1909

Časový rozsah: 1921 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-240
Číslo listu NAD: 630
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1921-1949

Časový rozsah: 1880 - 1938
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-239
Číslo listu NAD: 629
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje protokoly o schůzích z let 1880-1892 a pokladní deník 1925-1938

Časový rozsah: 1896 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-277
Číslo listu NAD: 631
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1896-1915 a účetní knihy z let 1938-1950

Časový rozsah: 1896 - 1950 (1952)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-270
Číslo listu NAD: 637
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1896-1947, matriku školních dětí 1931-1952, podací protokol 1941-1947, pokladní deník 1934-1948, rozpočty 1930-1942, účty 1923-1939

Časový rozsah: 1889 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-241
Číslo listu NAD: 632
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1889-1948, hlavní účetní knihy 1937-1948, pokladní deník 1936-1949, účetní akt. mat.1938-1949

Časový rozsah: 1888 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-242
Číslo listu NAD: 633
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů z let 1888-1943 a účetní knihu 1948-1950

Časový rozsah: 1883 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-246
Číslo listu NAD: 638
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1883-1950 a úč. knihy 1919-1942

Časový rozsah: 1876 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-243
Číslo listu NAD: 634
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů ze schůzí z let 1876-1948 a pokladní deník 1936-1949

Časový rozsah: 1928 - 1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-244
Číslo listu NAD: 635
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pouze podací protokol z let 1928-1942

Časový rozsah: 1899 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-278
Číslo listu NAD: 639
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1899-1950

Časový rozsah: 1878 - 1938
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-245
Číslo listu NAD: 636
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů ze schůzí z let 1878-1894, podací protokol 1922-1938 a účetní knihu 1923-1936

Časový rozsah: 1894 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-248
Číslo listu NAD: 641
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů z let 1894-1925 a pokladní deník 1936-1949

Časový rozsah: 1876 - 1919
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-247
Číslo listu NAD: 640
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů ze schůzí z let 1878-1894 a fasc. spisového mat. 1876-1919

Časový rozsah: 1930 - 1947
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-249
Číslo listu NAD: 642
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů ze schůzí z let 1930-1947

Časový rozsah: 1940 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-250
Číslo listu NAD: 643
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje účetní knihy z let 1940-1949

Časový rozsah: 1901 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-251
Číslo listu NAD: 644
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1901-1950

Časový rozsah: 1925 - 1945
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-279
Číslo listu NAD: 645
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu pozvání do schůzí z let 1927-1943 a podací protokol 1925-1945

Časový rozsah: 1887 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-252
Číslo listu NAD: 648
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1887-1950 a pokladní deník 1932-1943

Časový rozsah: 1927 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-253
Číslo listu NAD: 649
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje účetní knihy z let 1927-1949

Časový rozsah: 1936 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-254
Číslo listu NAD: 650
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pokladní deník z let 1936-1949

Časový rozsah: 1880 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-271
Číslo listu NAD: 651
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů ze schůzí z let 1897-1948 a podací protokol 1880-1912

Časový rozsah: 1891 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-230
Číslo listu NAD: 652
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1891-1950 a pokladní deník 1910-1937

Syndikovat obsah