Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny G
Časový rozsah: 1898 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-255
Číslo listu NAD: 653
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů ze schůzí z let 1898-1925. V r. 2018 předány protokol MŠR 1926-1949.

Časový rozsah: 1921 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-291
Číslo listu NAD: 1 106
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí 1921-1950

Časový rozsah: 1937 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-256
Číslo listu NAD: 654
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje účetní knihy z let 1937-1948

Časový rozsah: 1868 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-258
Číslo listu NAD: 656
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1881-1933, spisový mat. 1868-1919, knihy příjmů a vydání 1891-1906, pokladní deník 1914-1932 a fasc. účetního akt. materiálu 1915-1949

Časový rozsah: 1865 - 1903
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-257
Číslo listu NAD: 655
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů ze schůzí z let 1865-1901 a podací protokol z let 1865-1903

Časový rozsah: 1870 - 1940
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-259
Číslo listu NAD: 657
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1870-1883, spisový mate riál z let 1870-1947, účetní knihy 1908-1940 a účetní akt. materiál 1901-1915

Časový rozsah: 1852 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-325
Číslo listu NAD: 527
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní výkazy docházky a prospěchu 1852-1953, školní matriky 1853-1912, konferenční protokoly 1867-1950, normálie 1854-1879, jednací protokol 1869-1885, seznam knih 1874-1902, rozvrh učiva 1902-1927, kroniky školy 1861-1945

Časový rozsah: 1885 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-324
Číslo listu NAD: 526
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu a návštěvy školy z let 1885-1953, konferenční protokoly 1908-1950, seznam knih pro chudé 1913-1939, výkaz stavu učitelů 1910-1923, album fotografií 1934-1935 a 3 kroniky 1909-1951

Časový rozsah: 1777 - 1954
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-101
Číslo listu NAD: 382
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní výkazy z let 1822-1953, konferenční protokoly 1882-1954, školní matriky z let 1845-1917, kroniku školy 1879-1954, školní nařízení a oběžníky 1777-1852

Časový rozsah: 1787 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-162
Číslo listu NAD: 392
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní katalogy 1852-1951, kroniku školy 1940-1953, typář 1871, album fotografií 1867-1916, rozvrh hodin 2. třídy 1787

Časový rozsah: 1926 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-145
Číslo listu NAD: 570
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní katalogy z let 1926-1952, kroniku 1926-1939

Časový rozsah: 1875 - 1990
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-020
Číslo listu NAD: 359
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu a návštěvy školy, konferenční protokoly, nezprac. mat. mj.2 kroniky z let 1875-1990

Časový rozsah: 1834 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-090
Číslo listu NAD: 361
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu a docházky žáků 1834-1953, popisnou knihu 1834-1886, seznam dětí 1866-1868, jednací protokol 1883-1886, knihu úředních nařízení 1848-1953.

Časový rozsah: 1900 - 1961
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-074
Číslo listu NAD: 365
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní katalogy 1900-1953 a konferenční protokoly 1932-1945

Časový rozsah: 1905 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-319
Číslo listu NAD: 368
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní výkazy prospěchu a docházky z let 1905-1953

Časový rozsah: 1872 - 1947
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-105
Číslo listu NAD: 371
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní výkazy prospěchu a docházky 1872-1940, konferenční protokoly 1910-1947, kroniky školy 1878-1944.

Časový rozsah: 1780 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-094
Číslo listu NAD: 515
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní výkazy o docházce a prospěchu žáků z let 1872-1953, konferenční protokoly 1873-1953, pamětní knihy 1823-1953, Zlatou knihu 1824-1875, matriku 1866-1910, seznam žáků propuštěných ze školy 1872-1884, knihu úř. výnosů a nařízení 1780-1888, inventář 1871-1887

Časový rozsah: 1804 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-078
Číslo listu NAD: 374
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní katalogy z let 1871-1953, školní matriky 1892-1920, konferenční protokoly 1804-1949

Časový rozsah: 1902 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-104
Číslo listu NAD: 514
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu a návštěvy školy z let 1902 -1953, konferenční protokoly 1902-1953, kroniky školy 1902-1953

Časový rozsah: 1812 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-059
Číslo listu NAD: 375
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu a návštěvy školy 1818-1953, konferenční protokoly 1889-1895, knihy vyhlášek 1812-1877, školní matriky 1815-1880, přehled učiva 1818-1829, soupis žáků podle pilnosti 1867-1898 a školní kroniky 1813-1953

Časový rozsah: 1816 - 1953 (1960)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-025
Číslo listu NAD: 381
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu a návštěvy školy, konferenční protokoly 1892-1960, kroniky školy z let 1939-1945 a 1892-1924

Časový rozsah: 1824 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-131
Číslo listu NAD: 388
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje: výkazy o prospěchu a docházce žáků z let 1879 -1953, popisnou knihu 1833-1871,seznam žáků nedělní školy 1833-1871, výkaz pilnosti 1850-1872, konferenční protokoly 1885-1920, korespondence 1870-1882, kroniku školy 1824-1894.

Časový rozsah: 1872 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-157
Číslo listu NAD: 446
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu z let 1898-1953, konferenční protokoly 1886-1952, podací protokoly 1874-1905, kroniku 1872-1940.

Časový rozsah: 1854 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-158
Číslo listu NAD: 420
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu z let 1895-1949 a konferenční protokoly 1934-1946

Časový rozsah: 1871 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-056
Číslo listu NAD: 405
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu a návštěvy školy, školní kroniku 1940-1945

Syndikovat obsah