Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny G
Časový rozsah: 1856-1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-097
Číslo listu NAD: 411
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje Paměti školy Kobelnické 1856-1907, školní kroniky 1908-1941, výkazy o docházce a prospěchu žáků 1889-1950, konferenční protokoly 1891-1941, jednací protokol 1942-1952.

Časový rozsah: 1870 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-135
Číslo listu NAD: 413
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní katalogy z let 1870-1953, konferenční protokoly 1873-1890, kroniky školy 1885-1945

Časový rozsah: Národní škola Lesní Hluboké
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-086
Číslo listu NAD: 419
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pouze klasifikační katalogy z let 1887-1953

Časový rozsah: 1903 - 1959
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-044
Číslo listu NAD: 421
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje Katalogy prospěchu a návštěvy školy z let 1903 -1959, konferenční protokoly 1903-1953, jednací protokoly 1903-1953, korespondenci školy 1921-1950 a kroniky školy 1903-1929,1939-1945

Časový rozsah: 1888 - 1953 (1956)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-039
Číslo listu NAD: 423
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní katalogy, konferenční protokoly 19341950, kroniku školy z let 1945-1956

Časový rozsah: 1916 - 1953 (1996)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-173
Číslo listu NAD: 425
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje výkazy docházky a prospěchu žáků z let 1945-1953 a kroniky školy 1916-1944, 1945-1996

Časový rozsah: 1920 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-009
Číslo listu NAD: 427
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu a návštěvy školy a osobní spisy učitelů z let 1920-1941.

Časový rozsah: 1939 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-007
Číslo listu NAD: 430
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu a návštěvy školy

Časový rozsah: 1918 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-151
Číslo listu NAD: 433
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní katalogy z let 1918-1953, konferenční protokoly 1945-1953 a školní kroniky 1921-1930,1930-1951

Časový rozsah: 1806 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-014
Číslo listu NAD: 440
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje 34 katalogů prospěchu a návštěvy školy, knihu vyhlášek a nařízení z let 1806-1844 a pamětní knihu školy z roku 1896

Časový rozsah: 1861 - 1953(1959)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-026
Číslo listu NAD: 441
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje 181 katalogů o prospěchu a návštěvě školy z let 1890-1953, 6 konferenčních protokolů 1890-1959 a kroniku 1890-1950

Časový rozsah: 1883 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-172
Číslo listu NAD: 442
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu a návštěvy školy, konferenční protokol 1938-1939, školní kroniky 1883-1931, 1940 -1945

Časový rozsah: 1867 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-161
Číslo listu NAD: 443
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu a návštěvy školy 1861-1953, ukázka třídní knihy z roku 1861, školní matrika 1892-1900, zápisy z učitelských porad 1895-1906

Časový rozsah: 1836 - 1953 (1985)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-106
Číslo listu NAD: 1 369
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní výkazy z let 1843-1953, konferenční protokoly 1893-1949, školní matriky 1874-1896, jednací protokoly 1883-1945, inventáře školy 1920, 1940, seznamy knih školní knihovny 1940, 1948, stanovy hospodářského kursu 1914, kroniku školy 1881-1910

Časový rozsah: 1870 - 1953 (1959)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-048
Číslo listu NAD: 449
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní katalogy, zápisy o poradách učitelů z let 1908-1955, školní kroniky 1859-1935, 1935-1939/1940, pokladní deník školy 1945-1947.

Časový rozsah: 1856 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-045
Číslo listu NAD: 448
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy, konferenční protokoly 1946-1953, knihu cti 1856-1879 a 3 školní kroniky z let 1877-1951

Časový rozsah: 1874 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-103
Číslo listu NAD: 451
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy o prospěchu a návštěvě žáků z let 1874-1953

Časový rozsah: 1878 - 1953 (1954)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-011
Číslo listu NAD: 450
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu a návštěvy školy z let 1945 -1954, konferenční protokoly 1901-1939, kroniku školy 1878-1929

Časový rozsah: 1818-1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-133
Číslo listu NAD: 454
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní katalogy z let 1875-1953, seznamy žáků 1818-1875, ukázky písma 1862-1863, kroniku 1819-1959, popisnou knihu žáků obecné a nedělní školy 1862-1884, slohová cvičení 1863-1864

Časový rozsah: 1878 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-127
Číslo listu NAD: 455
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje výkazy o prospěchu a docházce žáků z let 1878-1953

Časový rozsah: 1901 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-029
Číslo listu NAD: 459
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy o prospěchu a návštěvy škola a kroniku z let 1940-1953

Časový rozsah: 1873 - 1953 (1982)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-030
Číslo listu NAD: 461
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu a návštěvy školy z let 1873 -1953, konferenční protokoly 1897-1935, školní kroniky 1886-1923, 1926-1940, 1957-1982, osobní spisy učitelů 1940-1945

Časový rozsah: 1857 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-038
Číslo listu NAD: 463
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy z let 1872-1953, školní matriky 18731886, protokoly z učitelských porad 1877-1944, popisná kniha 1857-1885 a 2 kroniky 1876-1917, 1918-1940

Časový rozsah: 1908 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-017
Číslo listu NAD: 468
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu a návštěvy školy z let 1909 -1953, konferenční protokoly 1933-1942 a školní kroniku 1908 -1939

Časový rozsah: 1832 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-122
Číslo listu NAD: 469
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy 1832-1953, seznam o pilnosti žáků 1844-1872, seznam žáků 1865, konferenční protokoly 18751953, výkazy opravných veřejných zkoušek 1855-1865, knihu úředních vyhlášek 1846-1867, nákres a rozpočet přístavby školy 1920, školní kroniky 1833-1953

Syndikovat obsah