Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny G
Časový rozsah: 1886 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-005
Číslo listu NAD: 473
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu a návštěvy škol.

Časový rozsah: 1941 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-171
Číslo listu NAD: 474
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu a návštěvy školy z let 1945 -1953

Časový rozsah: 1865 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-100
Číslo listu NAD: 476
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní výkazy z let 1872-1953, seznamy žáků 1865-1872, konferenční protokoly 1946-1949, plán a rozpočet na stavbu školy 1890, kroniky školy 1877-1955

Časový rozsah: 1833 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-146
Číslo listu NAD: 480
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní výkazy z let 1919-1953, zápisy z učitelských porad z let 1923-1952 a kroniku 1833-1916

Časový rozsah: 1912 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-154
Číslo listu NAD: 481
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu a návštěvy školy z let 1912-1953, konferenční protokoly 1912-1919.

Časový rozsah: 1787 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-168
Číslo listu NAD: 484
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy a třídní knihy z let 1830-1953, protokoly z porad učitelského sboru 1885-1942,knihu o propuštění žáků ze školy 1871-1882, sbírku herbářů, ukázky písma 1853, protokol nedělní triviální školy 1820-1848, třídní kniha nedělní triviální školy 1848-1872, plán školy 1881, pamětní knihu farní školy 1787-1898, školní kroniku 1909-1953.

Časový rozsah: 1891 - 1953 (1955)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-091
Číslo listu NAD: 487
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy z učitelských porad z let 1891-1952, katalogy o docházce a prospěchu žáků 1891-1953(1955).

Časový rozsah: 1920 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-102
Číslo listu NAD: 488
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pouze výkazy docházky a prospěchu z let 1920-1952

Časový rozsah: 1881 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-130
Číslo listu NAD: 498
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní katalogy z let 1881-1953

Časový rozsah: 1886 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-019
Číslo listu NAD: 495
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pouze výkazy docházky a prospěchu z let 1886-1953

Časový rozsah: 1871 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-134
Číslo listu NAD: 507
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje výkazy o prospěchu a docházce žáků z let 1871-1953, konferenční protokoly 1891-1951

Časový rozsah: 1873 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-121
Číslo listu NAD: 522
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu a návštěvy školy z let 1885 -1953, knihu o propuštění žáků 1873-1886, konferenční protokoly 1891-1908, kroniky školy 1890-1952

Časový rozsah: 1874 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-040
Číslo listu NAD: 521
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy z let 1874-1953, protokoly o učitelských poradách 1886-1911, popisnou knihu o dítkách 1876-1885.

Časový rozsah: 1882 - 1947
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-129
Číslo listu NAD: 525
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje výkazy o prospěchu a docházce žáků z let 1882-1947

Časový rozsah: 1784 - 1953(1965)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-153
Číslo listu NAD: 532
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy o návštěvě školy z let 1872-1953, protokoly o dom. poradách 1885-1895, pamětní knihu 1918-1944, knihu o propuštění žáků ze školy 1906-1941, knihu vyhlášek a nařízení 1784-1854, protokoly farní školy 1825, přehledy učiva 1846-1868 a kroniky školy 1891-1928, 1945-1965

Časový rozsah: 1843 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-149
Číslo listu NAD: 533
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní katalogy z let 1892-1953, seznamy pilnosti 1843-1872, knihu o propuštění žáků 1877-1878, konferenční protokoly 1927-1941.

Časový rozsah: 1880 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-142
Číslo listu NAD: 535
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní katalogy z let 1880-1953 a konferenční protokoly 1945-1952

Časový rozsah: 1792 - 1981
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-016
Číslo listu NAD: 540
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje výkazy docházky a prospěchu 1867-1953, knihu úředních vyhlášek 1792-1853, výkazy zkoušek 1826-1867, katalogy pilnosti žáků 1844-1869, přehled probrané látky 1856-1872, seznam žáků 1826-1848, kroniky 1833-1939, 1940 - 1963 a 1963 - 1981

Časový rozsah: 1882 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-136
Číslo listu NAD: 543
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní katalogy z let 1882-1953, konferenční protokoly 1937-1952, kroniky školy 1893-1926,1940-1945

Časový rozsah: 1852 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-041
Číslo listu NAD: 547
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy z let 1873-1953, výtahy zkoušek 1852 -1854, záznamy písemností 1854,1864, konferenční protokoly 1887-1915

Časový rozsah: 1945 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-002
Číslo listu NAD: 550
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje výkazy o prospěchu a docházce žáků z let 1945 -1953

Časový rozsah: 1873 - 1958
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-051
Číslo listu NAD: 554
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje výkazy docházky a prospěchu z let 1893-1953, konferenční protokoly 1877-1958, kroniky školy 1888-1940

Časový rozsah: 1874 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-057
Číslo listu NAD: 567
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy z let 1874-1953, konferenční protokoly 1946-1952, kroniku 1875-1940

Časový rozsah: 1876 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-049
Číslo listu NAD: 555
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje výkazy docházky a prospěchu z let 1876-1953, konferenční protokoly 1878-1942

Časový rozsah: Národní škola Zastávka u Brna
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-024
Číslo listu NAD: 558
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje výkazy docházky a prospěchu z let 1872-1953, konferenční protokoly 1877-1950 a kroniky školy 1881-1914, 1930-1953

Syndikovat obsah