Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny G
Časový rozsah: 1824 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-076
Číslo listu NAD: 568
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu a docházky z let 1924-1953, konferenční protokoly 1909-1932.

Časový rozsah: 1752 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-92
Číslo listu NAD: 562
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu 1844-1953, konferenční protokoly 1874-1942, popisnou knihu o dětech 1832-1885, zápisy učební látky 1830-1862, zápisnou knihu žáků nedělní školy při farní škole 1865-1870, kroniky 1878-1914, 1921-1950 a fasc. spisového materiálu 1752-1897

Časový rozsah: 1860 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-036
Číslo listu NAD: 565
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy docházky a prospěchu z let 1872-1953, knihu cti 1861-1949, kroniky školy 1860-1941

Časový rozsah: 1819 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-021
Číslo listu NAD: 573
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu a návštěvy školy z let 1872 -1953, konferenční protokoly 1883-1945, knihu vzorných žáků 1820-1851 a kroniky 1819-1953

Časový rozsah: 1908 - 1914
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-284
Číslo listu NAD: 957
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje korespondenci z let 1908-1914

Časový rozsah: 1942 - 1944
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-289
Číslo listu NAD: 1 147
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje hlavní účetní knihu z let 1942-1944

Časový rozsah: 1886 - 1941
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-003
Číslo listu NAD: 549
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pouze 21 výkazů docházky a prospěchu z let 1886-1941

Časový rozsah: 1881 - 1920
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-028
Číslo listu NAD: 557
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje výkazy docházky a prospěchu z let 1881-1920, konferenční protokoly 1882-1919

Časový rozsah: 1902 - 1946
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-140
Číslo listu NAD: 492
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu a návštěvy školy 1902-1944, konferenční protokoly 1908-1946 a kroniku školy 1902-1935

Časový rozsah: 1787 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-139
Číslo listu NAD: 491
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu a návštěvy školy 1869-1953, konferenční protokoly 1787-1950, výtahy zkoušek 1814-1851, jednací protokoly 1832-1864,knihu propuštění žáků 1873-1879, přehled knih pro chudé 1878-1901, výkazy nedbalých rodičů 1898-1908, protokoly o zkouškách souk. žáků 1904-1932, ukázky krasopisu 1828-1852, knihu cti 1854-1867, školní kroniku 1869-1904

Časový rozsah: 1896 - 1922
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-320
Číslo listu NAD: 391
Tématický popis fondu:

Třídní výkaz a kniha z let 1904-1905, školní kronika 1896-1922

Časový rozsah: 1881 - 1944
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-365
Číslo listu NAD: 1 230
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje kroniku ze škol. let 1881-1944

Časový rozsah: 1823 - 1899
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-175
Číslo listu NAD: 432
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje seznamy vzorných žáků 1823-1867, opisy školských nařízení 1832-1860 a školní kroniku 1823-1899

Časový rozsah: 1823 - 1945
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-176
Číslo listu NAD: 569
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje kvalifikační katalogy z let 1872-1887, ukázkově zachované týdeníky probrané látky 1876-1882, seznamy žáků 1860-1875 a školní kroniky 1823-1945

Časový rozsah: 1912 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-164
Číslo listu NAD: 395
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní výkazy 1912-1949 a školní kroniku 1911-1945

Časový rozsah: 1919 - 1939
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-004
Číslo listu NAD: 551
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje výkazy o prospěchu a docházce žáků z let 1919 -1939

Časový rozsah: 1924 - 1939
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-304
Číslo listu NAD: 561
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy a třídní knihy z let 1924-1936, katalogy z let 1936-1939, konferenční protokoly 1924-1939

Časový rozsah: 1953 - 1957
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-332
Číslo listu NAD: 1 024
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní výkazy docházky a prospěchu z let 19531957, protokol o maturitních zkouškách 1955-1957 a spisy o likvidaci školy 1957

Časový rozsah: 1886 - 1898
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-182
Číslo listu NAD: 380
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje výkazy docházky a prospěchu z let 1886-1898 a fasc. korespondence 1886-1897

Časový rozsah: 1923 - 1939
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-339
Číslo listu NAD: 1 128
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1923-1939

Časový rozsah: 1930 - 1935
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-340
Číslo listu NAD: 1 129
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1930-1935

Časový rozsah: 1940 - 1947
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-346
Číslo listu NAD: 1 135
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1940-1947

Časový rozsah: 1924 - 1939
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-350
Číslo listu NAD: 1 144
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1924-1939

Časový rozsah: 1894 - 1904
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-337
Číslo listu NAD: 1 126
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1897-1899, korespondenci 1894-1904

Časový rozsah: 1943 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-344
Číslo listu NAD: 1 133
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1943-1950

Syndikovat obsah