Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny G
Časový rozsah: 1922 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-351
Číslo listu NAD: 1 143
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1922-1949

Časový rozsah: 1921 - 1937
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-336
Číslo listu NAD: 1 125
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1921-1937

Časový rozsah: 1904 - 1938
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-345
Číslo listu NAD: 1 134
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1904-1938

Časový rozsah: 1921 - 1931
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-338
Číslo listu NAD: 1 127
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1921-1931

Časový rozsah: 1923 - 1937
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-341
Číslo listu NAD: 1 130
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1923-1937

Časový rozsah: 1903 - 1940
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-342
Číslo listu NAD: 1 131
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1903-1940

Časový rozsah: 1913 - 1927
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-343
Číslo listu NAD: 1 132
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1913-1927

Časový rozsah: 1920 - 1933
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-348
Číslo listu NAD: 1 137
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1920-1933

Časový rozsah: 1921 - 1939
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-349
Číslo listu NAD: 1 145
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1921-1939

Časový rozsah: 1930 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-093
Číslo listu NAD: 362
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní výkazy docházky a prospěchu žactva z let 1930-1953

Časový rozsah: 1945 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-124
Číslo listu NAD: 373
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní katalogy z let 1945-1953

Časový rozsah: 1945 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-43
Číslo listu NAD: 409
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pouze třídní knihy z let 1945-1953

Časový rozsah: 1920 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-137
Číslo listu NAD: 414
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní katalogy z let 1920-1953, kroniku 1940-1945

Časový rozsah: 1948 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-008
Číslo listu NAD: 431
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní výkazy docházky a prospěchu

Časový rozsah: 1945 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-152
Číslo listu NAD: 434
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pouze třídní katalogy z let 1945-1953

Časový rozsah: 1939 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-128
Číslo listu NAD: 456
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní katalogy z let 1939-1953

Časový rozsah: 1928 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-035
Číslo listu NAD: 460
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu a návštěvy školy

Časový rozsah: 1940 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-013
Číslo listu NAD: 464
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje 77 třídních výkazů docházky a prospěchu z let 1940-1953, 1 fasc. zápisů o závěrečných zkouškách 1950-1953

Časový rozsah: 1935 - 1953 (1964)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-169
Číslo listu NAD: 483
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu a návštěvy školy 1935-1953, konferenční protokoly 1935-1953, kroniku školy 1935-1964

Časový rozsah: 1909 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-095
Číslo listu NAD: 516
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní výkazy docházky a prospěchu žáků 1909-1953, protokoly o zkouškách 1923-1939, soutěžní návrh na stavbu nové školy 1940

Časový rozsah: 1939 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-144
Číslo listu NAD: 508
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní katalogy z let 1939-1953, konferenční protokoly 1939-1947

Časový rozsah: 1945 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-150
Číslo listu NAD: 534
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní katalogy z let 1945-1953

Časový rozsah: 1912 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-143
Číslo listu NAD: 536
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní katalogy z let 1912-1952, konferenční protokoly 1935-1942 a kroniku 1925-1940

Časový rozsah: 1913 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-138
Číslo listu NAD: 545
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pouze třídní katalogy z let 1913-1953

Časový rozsah: 1939 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-058
Číslo listu NAD: 563
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu a návštěvy školy z let 1939 -1953

Syndikovat obsah