Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny G
Časový rozsah: 1946 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-057
Číslo listu NAD: 687
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1946-1949

Časový rozsah: 1907 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-313
Číslo listu NAD: 1 279
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1907-1948, seznam členů 1907-1948, účetní knihu 1922-1934

Časový rozsah: 1876 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-338
Číslo listu NAD: 1 304
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1876-1948, seznam členů 1886-1947, hlavní účetní knihy 1904-1948

Časový rozsah: 1926-1959
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-015
Číslo listu NAD: 678
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1926-1952, podací protokol 1949-1959, knihy členů 1926-1943 a fasc. spisů týkajících se likvidace družstva 1954-1959

Časový rozsah: 1884-1937
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-066
Číslo listu NAD: 738
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1891-1937, seznamy členů spolku 1927 a pokladní knihu 1884-1909

Časový rozsah: 1924-1941
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-005
Číslo listu NAD: 726
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1932-1941, korespondenci 1924-1941

Časový rozsah: 1920-1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-140
Číslo listu NAD: 1 071
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1946-1947, matriku členů 1920-1945, spisový materiál 1939-1948

Časový rozsah: 1909-1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-141
Číslo listu NAD: 1 072
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí (seznam členů 1911-1913) z let 1911-1942, stanovy 1909

Časový rozsah: 1923-1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-113
Číslo listu NAD: 1 063
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů ze schůzí z let 1926-1948

Časový rozsah: 1858-1863
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-112
Číslo listu NAD: 930
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů z let 1858-1863

Časový rozsah: 1896-1941
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-076
Číslo listu NAD: 750
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1926-1940, podací protokol 1926-1941, spisy z roku 1937

Časový rozsah: 1877 - 1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-166
Číslo listu NAD: 1 099
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1901-1916, knihu půjček 1877-1941, výkaz směnečných půjček za rok 1941(1942)

Časový rozsah: 1866 - 1925
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-147
Číslo listu NAD: 1 082
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu vkladů a úroků z let 1884-1925, knihu příjmů a vydání 1866

Časový rozsah: 1913 - 1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-167
Číslo listu NAD: 1 100
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje matriku podílníků z let 1913-1930, knihu zápisů ze schůzí z let 1932-1942

Časový rozsah: 1867 - 1940
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-169
Číslo listu NAD: 1 102
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje matriku podílníků 1867-1880, fondovou matriku pozemků Nová Ves 1920, hlavní knihu 1878-1940

Časový rozsah: 1911
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-165
Číslo listu NAD: 1 098
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje fondovou matriku pozemků z r. 1911

Časový rozsah: 1865 - 1941
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-156
Číslo listu NAD: 1 095
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1875-1941, matriku podílníků 1868, fondové matriky pozemků 1913, hlavní knihy 1865-1899, knihu směnek 1877-1899 a pokladní deníky 1865-1898

Časový rozsah: 1865 - 1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-170
Číslo listu NAD: 1 103
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1882-1942, matriku podílníků 1866, fondové matriky 1909, volební seznamy 1869, 1875, účetní knihy 1865-1941, spisový materiál 1931-1942, pečetidlo a kovové razítko z konce 19. stol.

Časový rozsah: 1891 - 1941
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-327
Číslo listu NAD: 1 293
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1891-1941

Časový rozsah: 1826 - 1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-168
Číslo listu NAD: 1 101
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1867-1923, fondové matriky pozemků 1914, 1924, 1925, parcelní protokoly 1826, výtah z josefínského katastru 1888, 1895, hlavní účetní knihy 1922-1942, knihu půjček 1877-1897, pokladní deník stavby záložny 1908-1911

Časový rozsah: 1911 - 1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-164
Číslo listu NAD: 1 097
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje seznam podílníků z let 1911-1920, knihu zápisů ze schůzí 1925-1942

Časový rozsah: 1748 - 1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-163
Číslo listu NAD: 1 096
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje matriky podílníků z let 1833, 1914, spisový materiál 1857-1911, volební seznamy 1864, zápisy ze schůzí 1906-1942, fondovou matriku pozemků 1914, knihu hypotékárních zápůjček 1840-1841, knihu hypot. úvěrů 1869-1942, knihu směnek 1881-1942

Časový rozsah: 1926-1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-067
Číslo listu NAD: 715
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů ze schůzí z let 1926-1942 a stanovy spolku 1926

Časový rozsah: 1936 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-434
Číslo listu NAD: 1 658
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů o schůzích jednoty z let 1936-1948, knihu pozvání na schůze 1947-1949, knihu členů 1936-1949.

Časový rozsah: 1931-1951
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-013
Číslo listu NAD: 720
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů ze schůzí z let 1931-1951 a stanovy spolku 1935

Syndikovat obsah