Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny G
Časový rozsah: 1906 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-291
Číslo listu NAD: 1 257
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1906-1953, seznam členů 1906-1952, sborníky podílů 1921-1949, účetní uzávěrky 1940-1952

Časový rozsah: 1913 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-293
Číslo listu NAD: 1 259
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1913-1952, seznam členů 1913-1941, spisový materiál 1918-1948, knihu bilancí 19131942, účetní uzávěrky 1914-1952

Časový rozsah: 1898 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-294
Číslo listu NAD: 1 260
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1898-1952, seznam členů 1898-1952, spisový materiál 1935-1949

Časový rozsah: 1874 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-295
Číslo listu NAD: 1 261
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1917-1951,seznamy členů 1881-1952, stanovy z roku 1874, revizní správy 1909-1934, účetní knihy 1874-1952

Časový rozsah: 1908 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-296
Číslo listu NAD: 1 262
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1908-1942, revizní správy 1908-1941, účetní knihy 1909-1949, účetní uzávěrky 1912-1941

Časový rozsah: 1911 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-315
Číslo listu NAD: 1 281
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisový materiál z let 1911-1943, účetní knihy 1911-1952, účetní aktový materiál 1911-1949

Časový rozsah: 1930 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-297
Číslo listu NAD: 1 263
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje úřední knihy z let 1930-1953, revizní zprávy 1940-1952, účetní uzávěrky 1931-1951

Časový rozsah: 1907 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-298
Číslo listu NAD: 1 264
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1907-1952, seznam členů 1907-1951, spisový materiál 1907-1952, účetní knihy 1907-1948

Časový rozsah: 1922 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-299
Číslo listu NAD: 1 265
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1922-1952, seznam členů 1922-1952, spisový materiál 1922-1952, účetní uzávěrky 1922-1951

Časový rozsah: 1929 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-302
Číslo listu NAD: 1 268
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1929-1952, účetní knihy 1929-1949

Časový rozsah: 1906 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-303
Číslo listu NAD: 1 269
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1907-1952, účetní knihy 1906-1952

Časový rozsah: 1910 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-374
Číslo listu NAD: 1 374
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí valných hromad, dozorčí rady a představenstva z let 1910-1952, zápisy z kontrol dozorčí rady 1924-1948, seznam členů 1910-1952, knihy bilancí 19231950 a knihu věcných účtů 1926-1941.

Časový rozsah: 1914 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-304
Číslo listu NAD: 1 270
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje účetní knihy z let 1914-1950

Časový rozsah: 1920 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-305
Číslo listu NAD: 1 271
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1920-1952, seznam členů 1920-1952, stanovy 1930, 1934, účetní knihy 1920-1949

Časový rozsah: 1905 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-306
Číslo listu NAD: 1 272
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1905-1952, seznam členů 1909-1952, účetní knihy 1907-1949

Časový rozsah: 1908 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-309
Číslo listu NAD: 1 275
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1908-1952, seznam členů 1908-1952, spisový materiál 1908-1942

Časový rozsah: 1898 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-310
Číslo listu NAD: 1 276
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1935-1952, účetní knihy 1898-1948

Časový rozsah: 1921 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-316
Číslo listu NAD: 1 282
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1921-1953, seznam členů 1921-1950, revizní zprávy 1921-1948, účetní knihu 1921-1938, účetní uzávěrky 1921-1942

Časový rozsah: 1912 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-336
Číslo listu NAD: 1 302
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1912-1952, seznam členů 1912-1952, revizní zprávy 1925-1952, účetní knihy 1913-1952

Časový rozsah: 1925 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-322
Číslo listu NAD: 1 288
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1925-1952, seznam členů 1927-1952, knihu bilancí 1925-1952, spisový materiál 1927-1952

Časový rozsah: 1930 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-321
Číslo listu NAD: 1 287
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1930-1952, seznam členů 1930-1952

Časový rozsah: 1912 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-320
Číslo listu NAD: 1 286
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1912-1952, seznam členů 1912-1951, účetní knihy 1913-1944

Časový rozsah: 1918 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-324
Číslo listu NAD: 1 290
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1919-1950, seznam členů 1918-1952, účetní knihy 1919-1940

Časový rozsah: 1928 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-326
Číslo listu NAD: 1 292
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1928-1949

Časový rozsah: 1898 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-328
Číslo listu NAD: 1 294
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1898-1952, hlavní účetní knihy 1907-1949, knihy členských podílů 1909-1947

Syndikovat obsah