Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny G
Časový rozsah: 1897-1940
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-006
Číslo listu NAD: 729
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1897-1940 a spis. mat. 1938-1940

Syndikovat obsah